خاطرات
نوشته‌های من

خاطراتِ مست‌کننده

از خاطرات گذشته‌ی خودتان چه استفاده‌هایی می‌کنید؟ 1_ آبغوره می‌گیرم. 2_ زیرفرش قایمش کردم تا هیچ‌وقت آن را نبینم. 3_ باهاش برای بقیه داستان می‌گویم.

ادامه مطلب »