تصمیم
نامه ها

نامه برای خودم 1

سلام. حال و احوالت چطور است؟ از چیزهایی که در این مدت برایت رخ داده خبر دارم و می‌دانم تحت فشار هستی. بعد از مرگ

ادامه مطلب »