شخصیت،پردازی
داستان‌ها

شخصیت‌های داستان

چگونه شخصیت‌پردازی نچسب در داستان‌مان داشته باشیم و مورد عنایت بدوبیراهای مخاطب قرار بگیریم؟   اول از همه یکماه لفت بدهیم تا بتوانیم فقط اسم

ادامه مطلب »